คนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา

คนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา (ใยไหม)

ปล่อยให้คนที่รักมีชีวิตของเขา… อยู่บนเส้นทางของเขา… กับคนของเขา…
ในขณะที่ความรักของเราที่มีต่อเขาก็ดำเนินต่อไปอยู่ในใจของเราเอง…
ให้ความถูกต้องยิ่งใหญ่อยู่ในสมอง… ให้ความรักงดงามอยู่ในหัวใจ…ตลอดไป

มีบางครั้งในชีวิต ที่เราเกิดรู้สึกประทับใจใครสักคน
ในเวลาที่เราไม่อาจจะทำอะไรได้  แม้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย…

เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่เราจะพบใครคนหนึ่ง
ที่สามารถตอบตัวเองได้ว่า “เป็นคนที่ตามหามาตลอด”
และมันก็ยากพอ ๆ กับการตัดใจ

ความรัก…เป็นความรู้สึกที่บางครั้ง ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของความคิด
เราจึงสามารถรู้สึกได้ รักได้โดยใช้หัวใจรัก

แต่ขณะเดียวกัน การแสดงออก และการกระทำต่าง ๆ นั้น
กลับต้องใช้ “หัวใจ” และ “สมอง” ไปพร้อม ๆ กัน

หัวใจ…จะคอยบอกว่าเรารักได้ เพราะมีสิทธิ์ที่จะรัก
สมอง…จะบอกว่ารักแล้ว จะสามารถแสดงออกได้แค่ไหน

คนบางคนเกิดมาเพื่อให้เรารัก แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรา
ทำได้ไหม รักในแบบไม่เรียกร้อง ไม่ต้องการอะไร
รักเพราะรู้สึกรัก…เพราะว่ารักเต็มตื้นอยู่ในหัวใจ

ปล่อยให้คนที่รักมีชีวิตของเขา อยู่บนเส้นทางของเขา กับคนของเขา
ในขณะที่ความรักของเราที่มีต่อเขาก็ดำเนินต่อไปอยู่ในใจของเราเอง
ให้ความถูกต้องยิ่งใหญ่อยู่ในสมอง ให้ความรักงดงามอยู่ในหัวใจ…ตลอดไป

Advertisements

Comments are closed.